Skip to main content

Latvijas Porsche Kluba pirmsākumi meklējami 2006. gadā. Tad vairāki Porsche automašīnu entuziasti izvirzīja mērķi - apvienot Porsche automašīnu īpašniekus, lai piedalītos kopīgi rīkotajos pasākumos un popularizētu Porsche automašīnas Latvijā.

 

2008. gada 19. martā tika dibināta sabiedriska organizācija Latvijas Porsche Klubs. Ar sekojošu mērķi - apvienot Porsche automašīnu īpašniekus Latvijā, dalīties dažāda veida informācijā par Porsche automašīnu iegādi, remontu, rīkot atpūtas braucienus un braukšanas meistarību paaugstinošus pasākumus.

 

2011. gada 15. septembrī Porsche kluba biedri pulcējas sporta kompleksā 333 un pasākuma laikā kluba biedri izvirza mērķi - kļūt par Porsche AG oficiāli atzītu klubu. Tiek ievēlēta jauna kluba valde un veikti statūtu grozījumi atbilstoši starptautisko Porsche klubu prasībām.

 

2012. gada 2. aprīlī pēc visu nepieciešamo nosacījumu izpildes Latvijas Porsche Klubs saņem sertifikātu no Porsche AG, ka Latvijas Porsche Klubs ir kļuvis par vispasaules Porsche klubu saimes biedru ar numuru 295. Pašlaik Latvijas Porsche Klubs apvieno vairāk kā 30 biedrus.